Algemene voorwaarden

Verkoopvoorwaarden :Alle Facturen zijn contant betaalbaar binnen de 5 werkdagenof 30 dagen indien anders vermeld. Alle klachten betreffende deze faktuur moeten binnen de 8 werkdagen geschieden , en dit met aangetekende zending via post.In geval van betwisting is de rechtbank van Kontich alleen bevoegd, zelfs waneer op de koper een wisselbrief of een order brief wordt getrokken.Voor elke achterstallige faktuur is van rechtswege en zonder enige aanmaaning een verwijlintrest verschuldigd van 1,5% per maand vanaf de vervaldatum.Indien onderhevige faktuur niet betaald word binnen de vijftien dagen na haar vervaldag wordt het debetsaldo, verschuldigd op de datum van exploot van de dagvaarding, vermeerderd met 15%, buitengerechtelijke kosten, dit bij toepassing van art.1152 van het burgerlijk wetboek. De eigendomsoverdracht heeft slechts plaats na de volledige betaling van de prijs. Het risico van de koopwaar gaat over op het ogenblik van levering.
Alle verkochte materialen komen met een garantie van 24 maanden bij normaal gebruik.

Afdrukken